Marthie van Wyk

Pastorale berader, NLP Lewensafrigter & Fasiliteerder

Kontak Marthie van Wyk: marthie@ligoplug.co.za / 083 324 3869

Berading

 • Emosionele genesing (Angs; depressie; onverwerkte seer; woede & agressie; onvergewinsgesindheid ens.)
 • Gesinsterapie (ook hersaamgestelde gesinne)
 • Ouerskap ondersteuning
 • Huweliksvoorbereiding / Huweliksverryking
 • Egskeiding ondersteuning
 • Trauma berading
 • Rou begeleiding
 • Verhoudings kwessies
 • Pastorale begeleiding /(Godsdiens kwessies en geestelike groei)

Wat is Pastorale berdading?

Deur pastorale berading word ‘n persoon begelei na interne genesing asook in die herstel van sy/haar verhouding met God en met ander mense.

Daar is verskillende dimensies van genesing en groei wat plaasvind:

 • Daar word doelbewus aandag gegee aan die verstand en denke sodat vernietigende denke en denkpatrone identifiseer kan word en omgeskep kan word in positiewe denkpatrone wat tot genesing, algehele gesondheid, beter verhoudings en persoonlike groei kan lei.
 • Die liggaam mag beter gesondheid ervaar wanneer angs, spanning en negatiewe emosies verlig word of verminder.
 • In ‘n sosiale opsig kan verhoudings herstel, vernuwe en verryk word.
 • Daar kan self ‘n verdieping in ‘n persoon se verhouding tot die natuur en sy omgewing ervaar word.
 • Met pastorale berading word die verhouding met God ook verdiep.

Pastorale beraders is ‘n waardevolle bron vir psigiatriese verwysings, as deel van die multidisiplinere span, aangesien hulle uniek is om sekere geestesgesondheidskwessies aan te spreek.

Hierdie kwessies sluit onder andere in: vergifnis, eksistensiƫle kwessies, die sin van die lewe, hoe om verlies te verwerk en die begeleiding in tye van terminale siekte.
Pastorale beraders se agtergrond kennis behels gewoonlik ook opleiding in gedragswetenskappe.
KliĆ«nte wat sukkel om pyn of verlies te verwerk, sukkel soms met teologiese vrae en die terapie van ‘n pastorale berader kan vir hulle voordelig wees

.. Net so kan die konfrontasie met die dood of ‘n chroniese en terminale siekte aanleiding gee tot vrae oor die mens se bestaan na die dood. Pastorale beraders kan die geestelike en emosionele genesing fasiliteer wat die medisyne van die mediese wetenskap aanvul.