Lig uit die Skrif

Dr. Roelie van der Spuy

Kontal Dr. Roelie van der Spuy: roelie@ligoplug.co.za

“Lig uit die Skrif”

As spesialis Bybelvertalingskonsultant help Dr. Roelie van der Spuy ons om die Bybel in ons eie taal beter te verstaan deur die Lig van die Skrif op die gedeeltes wat ons saamlees te laat skyn.